Ryzykowne rozliczenie przedawnionej należności…

Rzeczpospolita , autor: Anna Piszcz , oprac.: GR

wrz 13, 2007

Sprzedać można również wierzytelność przedawnioną. Czy stratę zaliczy my do kosztów

Można spróbować, ale urzędy skarbowe najprawdopodobniej zakwestionują rozliczenie.

Tym bardziej że Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 29 lutego 2001 r. na zapytanie poselskie stwierdziło, iż sprzedaż przedawnionej wierzytelności w celu rozliczenia straty może być traktowana jako obejście przepisów. Skoro bowiem podatnik nie może odliczyć (na podstawie art 23 ust 1 pkt 17 updof i art. 16 ust. 1 pkt 20 updop) wierzytelności przedawnionych, to próba zwiększenia kosztów podatkowych poprzez zaliczenie do nich straty ze sprzedaży ma na celu doprowadzenie do zniwelowania skutków tego przepisu, a w konsekwencji do obniżenia zobowiązania podatkowego.

Jak czytamy w piśmie resortu: .Oceniając zatem na gruncie prawa podatkowego, tj. updop, konsekwencje cywilnoprawnej czynności, jaką jest sprzedaż wierzytelności przedawnionej i osiągnięcie w wyniku takiego działania straty, należy stwierdzić, że strata taka nie będzie kosztem uzyskania przychodów*.

Podobnie uważają urzędy, np. w interpretacji Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z 12 kwietnia 2005 r. (PD 415-50/05/R1) czytamy: strata poniesiona w związku ze sprzedażą wierzytelności uznanych za przedawnione nie stanowi dla firmy kosztu uzyskania przychodów".

Więcej Rzeczpospolita.