Świadczenia pieniężne wypłacone emerytom i rencistom w zamian za paczki żywnościowe są wolne od podatku dochodowego, jeśli ich kwota nie przekracza w roku 2280 zł.

Tak postanowił 22 sierpnia 2007 r. naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu (nr PD/415-9/07/1).

Szkoła (podatnik) wystąpiła z wnioskiem o interpretację prawa poda&owego, ponieważ chciała się upewnić, czy postępuje właściwie. Twierdziła, że kwoty, które wypłaca swoim byłym pracownikom – dziś już emerytom i rencistom – w zamian za świadczenia rzeczowe w postaci paczek żywnościowych, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jeśli ich wysokość nie przekracza rocznie 2280 . We wniosku tym powołała się na art. 21 ust 1 pkt 3 8 tej ustawy.

Jednocześnie wskazała, że jedynie ta część świadczenia, która przewyższa ustaloną w ustawie kwotę (tj. 2280 zł), powinna być – jej zdaniem – opodatkowana 10-proc. podatkiem zryczałtowanym. Podatek ten, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, naliczany jest od kwoty przewyższającej ustawowy limit zwolnienia podatkowego dla świadczenia rzeczowego lub jego ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego emerytom i rencistom przez ich były zakład pracy w zamian za np. paczki żywnościowe, bilety na imprezy sportowe, kulturalne czy oświatowe.

Z opinią podatnika zgodził się również naczelnik US w Lubaniu. Przypomniał jedynie, że aby otrzymane przez byłego pracownika (dziś emeryta czy rencistę) świadczenie lub jego ekwiwalent mogły być zwolnione od podatku, muszą zostać spełnione łącznie trzy warunki.

Więcej Rzeczpospolita.