Kto płaci składki emerytalno-rentowe…

Gazeta Prawna , autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

wrz 14, 2007


Stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla wszystkich ubezpieczonych takie same. Zasady ich finansowania zależą natomiast od statusu ubezpieczonego, np. prowadzący działalność opłaca je sam z własnych środków. Od umowy o pracę składki finansuje zarówno pracodawca jak i pracownicy.

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe występują łącznie, tj. nie można podlegać tylko ubezpieczeniu emerytalnemu albo tylko ubezpieczeniom rentowym. Wymienione ubezpieczenia są obowiązkowe albo dobrowolne.

Obowiązkowe albo dobrowolne

Obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych objęci są np. pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą, zleceniobiorcy oraz osoby z nimi współpracujące, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące. Natomiast dobrowolnymi ” ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi objęci są m.in. małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych. Ubezpieczenia te mogą być dobrowolne w przypadku niektórych zbiegów tytułów do ubezpieczeń.

Więcej Gazeta Prawna.