Zbliża się termin drugiej części odpisu…

Gazeta Prawna , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

wrz 17, 2007


Do końca września pracodawcy mają obowiązek odprowadzić na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 100 proc naliczonych odpisów.

Składki na fundusz można odprowadzać w dwóch ratach. Do 31 maja trzeba przekazać na rachunek funduszu 75 proc. środków z tytułu odpisów na pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach, w warunkach szczególnie uciążliwych oraz na młodocianych. Natomiast do 30 września powinni odprowadzić 25 proc. odpisów ci, którzy do końca maja tego roku przekazali na rachunek pierwszą ratę składek.

Zasady odprowadzania odpisu określa art. 5 ust. 1-3 i art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i stawki procentowej składki na jedną osobę. Te ostatnie są różne, w zależności od warunków pracy.

Podstawą obliczenia kwotowych wskaźników odpisu w 2007 roku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za drugie półrocze 2006 r. (bo było ono wyższe od ustalonego za cały poprzedni rok). Wyniosło ono 2145,59 zł. A zatem na zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy odpis wynosi 804,60 zł (37,5 proc), za zatrudnionego w tzw. warunkach ’ uciążliwych 1072,80 zł (50 proc), za pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 938,70 zł (37,5 proc. plus 6,25 proc.). Natomiast za pracowników młodocianych odpisy na ZFŚS wynoszą: 107,28 zł (5 proc.) w pierwszym roku nauki, 128,74 zł (6 proc) w drugim roku, 150,19 zł (7 proc.) w trzecim roku.

Więcej Gazeta Prawna.