Niższe składki dla początkującego biznesmena…

EXPRESS BYDGOSKI , autor: Alina Szałkowska , oprac.: GR

wrz 17, 2007


Osoba po raz pierwszy rozpoczynająca prowadzenie własnego biznesu może liczyć na ulgi w opłacaniu składek.

Gdy firmę otwiera osoba niepełnosprawna dodatkowo może ubiegać się o dofinansowanie składek ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nie każdy może liczyć na ulgi

Możliwość opłacania składek na preferencyjnych zasadach nie dotyczy wszystkich początkujących przedsiębiorców. Może z nich skorzystać jedynie osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które spełnią łącznie następujące warunki:

w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła pozarolniczej działalności, nie będzie wykonywała działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Więcej Express Bydgoski.