Chcą i mogą pracować…

KURIER LUBELSKI , autor: . Aa , oprac.: GR

wrz 17, 2007


Już ponad 130 niepełnosprawnych osób z Lubelszczyzny wzięło udział w zajęciach warsztatowych, organizowanych dzięki projektowi Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”. Ich celem jest przygotowanie do funkcjonowania na otwartym rynku pracy, przede wszystkim do aktywnego w nim udziału.

– Warsztaty dla uczestników są bezpłatne. Organizujemy je od czerwca tego roku. Do końca września odbędzie się dziewięć edycji – wyjaśnia Rafał Krenz z Fundacji Fuga Mundi, która realizuje program w naszym województwie.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowany na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez WYG International sp. z o.o. W całej Polsce dzięki niemu z fachowej pomocy doradców zawodowych i psychologów skorzysta 5 tys. osób niepełnosprawnych.

Na Lubelszczyźnie zajęcia odbywają się w ośrodku Caritas w Dąbrowicy i w ośrodku Fundacji Nowy Staw w Nasutowie. Każdy turnus trwa 15 dni.

– Uczestnicy to osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności. Są wśród nich zarówno osoby z niepełnosprawnością fizyczną, jak i umysłową czy psychiczną. Wszyscy biorą udział w 60 godzinach grupowych warsztatów oraz w indywidualnych sesjach poradnictwa zawodowego, których celem jest przełamanie barier tak osobistych, jak-i obiektywnych, mogących sprawiać trudności w wejściu na rynek pracy – wyjaśnia Violetta Kurowska, która organizuje warsztaty w Dąbrowicy.

Więcej Kurier Lubelski.