Wysyłkowa sprzedaż bez znaczka…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

wrz 17, 2007


Udzielenie pełnomocnictwa do wysłania w imieniu i na rzecz klienta zamówionego przez Internet towaru, np. akcesoriów komputerowych czy fotograficznych, nie podlega opłacie skarbowej.

Tak uznał prezydent Białegostoku. Jego postanowienie z 10 sierpnia 2007 r. (nr Fn. IV. 0717T-2/2007) potwierdza stanowisko podatnika zaprezentowane we wniosku o interpretację. Chodziło o rozstrzygnięcie, czy podatnik, sprzedając za pośrednictwem Internetu akcesoria komputerowe, fotograficzne i GSM (przez założoną stronę i wyspecjalizowane w aukcjach portale), powinien płacić opłatę skarbową. Transakcja wygląda w ten sposób, że klient – po dokonaniu zamówienia lub wygraniu aukcji – wpłaca przelewem należną kwotę lub zobowiązuje się wykupić przesyłkę za pobraniem i dopiero wtedy podatnik wysyła mu towar pocztą. Za każdym też razem do faktury dodaje odrębną pozycję – koszty wysyłki podwyższone o 22-proc. VAT za świadczone usługi pocztowe, który odprowadza do urzędu skarbowego. Zamierza jednak zmienić formę rozliczania kosztów tych przesyłek. Po zawarciu umowy z klientem i po udzieleniu przez niego pełnomocnictwa chce sam jako sprzedający ponosić koszt wysyłania towaru, który później zwróci mu klient.

Zwrot stanowić będzie równowartość kosztów wysyłki pocztowej, a jej nadanie – na mocy udzielonego pełnomocnictwa – zostanie dokonane przez podatnika w imieniu i na rzecz klienta (kupującego). W efekcie sprzedający towary nie musiałby płacić VAT od usług pocztowych i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta, gdyż nie podlega ono tej opłacie.

Więcej Rzeczpospolita.