Fiskus ma trzy miesiące na wydanie interpretacji…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Leśniak J. , oprac.: GR

wrz 17, 2007


Organ podatkowy powinien w ciągu trzech miesięcy zająć stanowisko w indywidualnej sprawie podatnika. W tym czasie ma jedynie sporządzić i podpisać interpretację. Jej doręczenie może nastąpić później.

Tak zdecydował w piątek Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę kasacyjną dyrektora tutejszej izby skarbowej od wyroku WSA w Warszawie, który uznała że do udzielenia interpretacji konieczne jest jej doręczenie. Zarówno więc wydanie interpretacji, rozumiane jako jej sporządzenie i podpisanie, jak
też jej doręczenie powinno – w ocenie WSA – odbyć się w ciągu ustawowych trzech miesięcy. Skoro więc naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo wydał postanowienie w sprawie interpretacji 21 września 2005 r. (wniosek podatniczki wpłynął do urzędu 22 czerwca 2005 r.), a doręczono je 26 września 2005 r., to ustawowy termin nie został dotrzymany. Tym bardziej, że nie zaistniały okoliczności, które uprawniałyby do przedłużenia tego terminu, zgodnie z art 139 § 4 o. p.

Taką wykładnię przepisów zakwestionował NSA. Sędziowie uchylili w całości zaskarżony wyrok i nakazali ponowne rozpoznanie sprawy. Sąd dopatrzył się bowiem błędnej wykładni przepisów ordynacji – art. i4b § 3 (w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca br.) oraz art. 212 i art. 139 § 4. Sędziowie powołali się przy tym na wykładnię językową, stwierdzając, że wydanie postanowienia a doręczenie to dwie różne czynności procesowe. Ich zdaniem taki pogląd potwierdza zarówno orzecznictwo (m. in. II FSK 701/05), jak i doktryna prawnicza.

Więcej Rzeczpospolita.