Nagrody są przychodem, rabaty zmniejszają firmowe koszty…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

wrz 17, 2007


Gdy kupujemy towar od kontrahenta, a ten obniży cenę albo dorzuci dodatkową ilość gratis, to czy musimy zapłacić podatek od uzyskanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia?

Wielu przedsiębiorców staje przed takim dylematem. Obawiają się, że fiskus zażąda zapłaty podarku, powołując się na przepisy o opodatkowaniu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Te bowiem zaliczane są do przychodu z działalności gospodarczej.

Nieodpłatne świadczenia

U przedsiębiorców osób fizycznych podstawą do takiej kwalifikacji nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych świadczeń jest art. 14 ust. 2 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Mówi on o wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 -2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Przywołany art. 11 ust. 2 – 2b nakazuje obliczać wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń w naturze według ich cen rynkowych, z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca uzyskania. Jeśli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem jest różnica między ich wartością rynkową a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) odpowiednikiem art. 14 ust. 2 pkt 8) updof jest art. I2ust 1 pkt 2, z którego wynika, że przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy i praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Więcej Rzeczpospolita.