Towarzystwa negocjują lepsze warunki dla klientów…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

wrz 17, 2007


W ostatnich latach towarzystwa emerytalne obniżyły niektóre opłaty nawet kilkakrotnie. Dzięki temu nieco wyższe są oszczędności emerytalne Polaków.

Najbardziej dotkliwe dla oszczędności Polaków gromadzonych w funduszach emerytalnych są dwie opłaty: od składki i za zarządzanie aktywami. W przypadku tej pierwszej OFE nie konkurują. Powodem jest to, że musiały ją znacznie obniżyć przed kilkoma laty, gdy ustawodawca narzucił jej wysokość. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku opłaty za zarządzanie aktywami. Jej wysokość zależy od wysokości aktywów funduszy. Im są one wyższe, tym niższą opłatę pobiera fundusz. – Nasza opłata za zarządzanie jest znacznie niższa od podstawowej, wynoszącej 0,045 proc. miesięcznie, stosowanej przez większość OFE. Tym samym pobieramy miesięcznie o prawie 3 mln zł mniej. Tyle zyskują więc nasi klienci – mówi Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE, zarządzającego największym na polskim rynku funduszem. Dość niską opłatę, atrakcyjną wobec konkurencji, będzie do 2010 r. pobierać również kilka innych funduszy, jak np. AIG i Generali, które ustaliły sobie niskie limity kwotowe w tym przypadku.

Więcej Rzeczpospolita.