Dotacje na niepełnosprawnego pracownika…

EXPRESS ILUSTROWANY , autor: . Ana , oprac.: GR

wrz 18, 2007


Dotacje na niepełnosprawnego pracownika

Państwowy Fundusz Rehabilitacji wypłaca pracodawcom dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Aby uzyskać dotację, pracodawca musi złożyć wniosek wraz z załączonymi informacjami, m. in. o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników oraz o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów wynikających z zatrudnienia takich osób.

W terminie siedmiu dni od złożenia wniosku i informacji, PFRON sprawdzi je pod względem rachunkowym i formalnym.

Więcej Express Ilustrowany.