Spółka zlikwidowana, długi zostają…

Rzeczpospolita , autor: Marek Domagalski , oprac.: GR

wrz 18, 2007


Likwidacja spółki nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności za nieuregulowane składki ZUS

To wniosek z piątkowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego.

Grażyna R. i Paweł Ż., byli członkowie zarządu spółki akcyjnej spod Warszawy, odwołali się od decyzji ZUS ustalającej ich odpowiedzialność za długi składkowe spółki (wynosiły one, wraz z odsetkami, około 900 tys. zł). W sprawie było kilka kwestii spornych, w szczególności to, czy zgłoszono upadłość na czas. W każdym razie do jej ogłoszenia doszło, przeprowadzono postępowanie, syndyk zlikwidował spółkę, jej majątek sprzedał, a ją samą wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego. Tymczasem już po wykreśleniu spółki ZUS wydał decyzję obciążającą składkami byłych członków zarządu.

Za zaległości te w spółkach z o.o. i akcyjnych odpowiadają bowiem solidarnie całym majątkiem członkowie zarządu, jeżeli egzekucja z majątku firmy okaże się choćby w części bezskuteczna (art. 116 ordynacji podatkowej, który ma zastosowanie do składek ZUS na podstawie art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Odpowiadają jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach. Mogą się od tego uwolnić, gdy – alternatywnie: wykażą, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub układ (w ciągu
dwóch tygodni od zaprzestania regulowania długów), wskażą mienie spółki, z którego można w znacznej części spłacić zaległości.
Odpowiedzialność ta obejmuje zaległości, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu (art. 116 § 2). Stosuje się ją również do byłych członków zarządu.

Więcej Rzeczpospolita.