Żeby trochę dorobić do emerytury lub renty

SUPER EXPRESS , autor: Dr , oprac.: GR

lut 7, 2007

Żeby trochę dorobić do emerytury lub renty. Dorabianie do renty lub emerytury jest możliwe, ale lepiej wiedzieć, ile i w jakich sytuacjach można zarobić, łeby nie stracić świadczenia. O zamiarze dorabiania trzeba zawiadomić oddział ZUS wypłacający świadczenie. Nie muszą tego robić emeryci, którzy 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) ukończyli przed podjęciem zatrudnienia. Świadczenie w pełnej wysokości zawsze otrzymuje osoba, która ma:rentę inwalidy wojennego, rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową ; rentę rodzinną po osobach uprawnionych do wymienionych świadczeń, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową, ; ustalone prawo do emerytury i ukończone 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), przychody mniejsze niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Nie ma ograniczenia w zarobkach pochodzących z: umów o dzieło, praw autorskich i patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub lokali (chyba że jest to w ramach działalności gospodarczej), honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej, darowizn i zapomóg. ZUS zawiesi prawo do emerytury bez względu na wysokość zarobków: jeśli nadal jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez pracodawcę, u którego pracowałeś bezpośrednio przed przejściem na emeryturę i nie rozwiążesz z nim umowy o pracę – przepis dotyczy też emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). UWAGA! Jeżeli przed przejściem na emeryturę byłeś zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi. Nie ma jednak żadnych przeszkód, żebyś rozwiązał umowę o pracę, a już następnego dnia podpisał ją ponownie z tym samym pracodawcą. ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę:Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięczne.

Musisz uważać, by nie zarobić zbyt dużego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2006 r. – 1771,20 zł), ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2006 r. – 3204.10 zł). Wysokość zmniejszenia zależy od kwoty przychodu. Jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zawieszone. UWAGA! Renta szkoleniowa zostanie zawieszona bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Renta socjalna wtedy, gdy przychód przekroczy 30 proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał (obecnie 739,40 zł). Przychód to kwota, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.