O ile wzrosną w marcu 2008 roku emerytury i renty…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

wrz 19, 2007


0d marca 2008 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych będzie odbywać się co roku. Podwyżka, oprócz wzrostu cen, uwzględni też część wzrostu płac. Ustawa przesądzająca o nowym sposobie podwyższania świadczeń czeka jeszcze na podpis prezydenta.Jest jednak niemal pewne, że zostanie podpisana, co oznacza coroczne, odbywające się w marcu, podwyżki świadczeń. Pierwsza odbędzie się już w przyszłym roku.

Dla kogo podwyżka

Podwyżka obejmie nie tylko emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też świadczenia innych grup zawodowych. Sposób podnoszenia wszystkich świadczeń emerytalno–rentowych jest uzależniony od mechanizmu przeprowadzenia podwyżki świadczeń wypłacanych przez ZUS. Ich wzrost opiera się bowiem na wskaźniku waloryzacji i częstotliwości przeprowadzenia podwyżek, które przewiduje ustawa regulująca sposób wypłacania emerytur i rent z ZUS. Nowy sposób podwyżek dotyczy więc:

emerytów i rencistów ZUS,

rolników i ich rodzin otrzymujących świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

żołnierzy i ich rodzin, którzy pobierają świadczenia w wojskowym biurze emerytalnym Ministerstwa Obrony Narodowej,
funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych i ich rodzin -m.in. funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, którzy C otrzymują świadczenia z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

funkcjonariuszy służby więziennej i ich rodzin, którzy pobierają świadczenia w biurze emerytalnym służby więziennej podległemu Ministerstwu Sprawiedliwości,

osób otrzymujących z ZUS zasiłki i świadczenia przedemerytalne,

osób otrzymujących z ZUS renty socjalne.

Łączna liczba świadczeniobiorców, których świadczenia będą rosnąć w marcu 2008 r. wynosi około 9,8 mln.

Jak będą rosnąć świadczenia

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami waloryzacja

PRZYKŁAD: O ILE WZROŚNIE ŚREDNIA EMERYTURA

Przeciętna miesięczna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS w I kwartale tego roku wniosła 1337,75 zl. Po podwyżce (wskaźnik waloryzacji 105,6 proc.) wysokość tego świadczenia wzrośnie o 5,6 proc. Emerytura wypłacona w marcu 2008 r. i później wzrośnie więc o prawie 75 zl brutto (około 60 zł netto).

PRZYKŁAD: JAKA PODWYŻKA RENTY

Przeciętna miesięczna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez ZUS w I kwartale tego roku wynosiła 955,86 zł. Po podwyżce (wskaźnik waloryzacji 105,6 proc.) wysokość tego świadczenia wzrośnie o 5,6 proc. Renta wypłacona w marcu 2008 r. i później wzrośnie o ponad 53 zł brutto (prawie 45 zł netto).

SKĄD WSKAŹNIK 5,6 PROC.

Inflacja za 2006 rok wyniosła 1,4 proc. (dla gospodarstw emerytów i rencistów), a w 2007 roku szacowana jest na 2,2 proc. Łącznie daje to 3,6 proc. Wzrost realnego wynagrodzenia w ubiegłym roku wyniósł 3,9 proc, a w tym roku szacowany jest na około 6,5 proc. A więc 20 proc. z tych wartości daje 0,8 proc. i 1,2 proc, czyli łącznie 2 proc Inflacja za lata 2006-2007 (3,6 proc.) plus 20 proc. wzrostu płac za ten okres (2 proc.) daje właśnie 5,6-procentowy wskaźnik waloryzacji.

.. Więcej Gazeta Prawna