Korekta złożona w trakcie kontroli jest bezskuteczna….

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

wrz 20, 2007


Chociaż podatnik miał prawo do zwrotu nadpłaconego VAT, organy skarbowe mogły odmówić stwierdzenia tej nadpłaty. Wynikała bowiem z korekty deklaracji złożonej już po wszczęciu kontroli.

Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 września bieżącego roku w sprawie spółki telekomunikacyjnej, która odliczyła sobie za lata 2002 – 2003 prawie 500 tys. zł VAT związanego z zarzuconymi inwestycjami.

Firma wystąpiła też do urzędu skarbowego z wnioskiem o interpretację, czy miała do tego prawo. Dowiedziała się, że nie. Wydatki takie nie przyczyniły się do powstania przychodu, dlatego też nie mogą być kosztem w CIT. To zaś odbiera podatnikowi prawo do odliczenia VAT.

Dostosowując się do interpretacji, w czerwcu 2005 r. spółka skorygowała podatek naliczony, zmniejszając jego kwotę. W sierpniu zaś organy skarbowe wszczęły u niej kontrolę. W tym czasie podatniczka nadal wykazywała, że ma prawo do odliczenia i we wrześniu 2005 r. złożyła dwa wnioski o stwierdzenie nadpłaty VAT. Jeden dotyczył okresu objętego kontrolą, drugi nie.

Organy podatkowe odniosły się negatywnie do obydwu wniosków i uznały je za bezprzedmiotowe. Twierdziły, że nadpłata nie powstała, gdyż spółka nie miała prawa do odliczenia VAT związanego z inwestycjami, których zaniechała.

Spór dotarł do WSA. W czerwcu 2007 r. zapadł wyrok przyznający podatniczce prawo do odliczenia, a w efekcie i nadpłaty za okres nieobjęty kontrolą. Ten, który już był kontrolowany, stanowił przedmiot skargi, jaka trafiła na wokandę 12 września 2007 r. W tym wypadku organy odmówiły stwierdzenia nadpłaty, ponieważ korektę oraz wniosek w tej sprawie złożono po wszczęciu kontroli.

Więcej Rzeczpospolita.