Kto będzie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury w 2008 roku.

Na podpis prezydenta czeka ustawa przesuwająca o jeden rok – do końca grudnia 2008 r. – termin na spełnienie warunków wymaganych do uzyskania wcześniejszej emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 1948 roku, a przed 1969 rokiem. Na zmianie terminu skorzystają m.in. osoby starające się o tzw. emeryturę pracowniczą, wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także kolejarze. 

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mają prawo do tzw. starej emerytury. W stosunku do tych osób nie obowiązują ograniczenia czasowe w zakresie spełnienia warunków do jej uzyskania. Bez względu na to, czy osoby te otrzymają wcześniejszą emeryturę czy też powszechną (dla osób, które osiągną wiek kobieta – 60 lat, a mężczyzna 65 lat), będzie ona obliczona na starych zasadach.

Natomiast nie wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. będą miały możliwość otrzymania wcześniejszej emerytury według starych zasad. W przypadku tej grupy ubezpieczonych wymagane jest, aby wymienione w przepisach ustawy emerytalnej warunki zostały spełnione w określonym czasie.

W roku 2008 z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę będą mogli skorzystać ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. i niektórzy urodzeni po 31 grudnia 1948 r. Nie oznacza to jednak, że jeśli wymieni nie złożą wniosku w 2008 roku utracą uprawnienia. Tylko w stosunku do niektórych osób konieczne będzie złożenie wniosku do końca 2008 roku. Niżej wyjaśnimy, których osób to dotyczy.

Dla kogo emerytura pracownicza

Pracownik, urodzony przed dniem 1 stycznia 1949 r., który nie osiągnął wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, może przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli spełni następujące warunki:

kobieta – osiągnie wiek 55 lat i ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,

mężczyzna – osiągnie wiek 60 lat i ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.

Więcej Gazeta Prawna.