Bankrutująca firma nie musi wypłacać odprawy…

Gazeta Prawna , autor: Maria Sankowska , oprac.: GR

wrz 20, 2007


Syndyk nie wypłaci odprawy emerytalnej pracownikowi zwolnionemu z powodu upadłości zakładu pracy.

Emilia R. – powódka – przez 30 lat pracowała w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Łodzi. W 2005 roku firma została postawiona w stan upadłości i zaczęła stopniowo zwalniać pracowników. Wśród nich znalazła się także powódka. Parę miesięcy po zwolnieniu osiągnęła wiek emerytalny i zażądała od syndyka wypłaty odprawy emerytalnej. Ponieważ syndyk nie uwzględnił tego żądania, Emilia R. wniosła pozew, w którym domagała się wypłaty ponad 11 tys. zł odprawy. Sąd I instancji podzielił stanowisko powódki i zasądził żądaną kwotę. Natomiast sąd II instancji oddalił powództwo, uznając że Emilia R. nabyła prawo do emerytury trzy miesiące po rozwiązaniu stosunku pracy. Przyczyną rozwiązania umowy była zatem upadłość pracodawcy, a nie przejście na emeryturę.

Zgodnie natomiast z art. 921 k.p. odprawa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do nabycia renty lub emerytury, jeżeli stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. W przypadku powódki brak było takiego związku. Emilia R. zaskarżyła ten wyrok skargą kasacyjną, argumentując, że odprawa należy się także wtedy, gdy zwolnienie nie jest bezpośrednio spowodowane przejściem na emeryturę.

Więcej Gazeta Prawna.