Firmy przyjmą wkrótce telepracowników, a zatrudnieni zyskają…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

wrz 21, 2007


Firmy przyjmą wkrótce telepracowników, a zatrudnieni zyskają wolne święta.

Firmom będzie wolno wkrótce zlecać wykonywanie pracy w domu, a przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą towarów nie będą mogli organizować pracy w święta.

Takie to ważne zmiany już weszły w życie albo wkrótce zaczną obowiązywać. Możliwość przyjmowania telepracowników oraz zakaz pracy w handlu w święta są efektem dwóch nowelizacji kodeksu pracy z 24 sierpnia 2007 r. Pierwszą o zakazie pracy w święta prezydent podpisał 14 września; ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi). Telepraca czeka na parafę prezydenta; też zacznie obowiązywać po 14 dniach od opublikowania. Obydwie nowelizacje kodeksu na dzień zamknięcia tego numeru DF (19 września) nie zostały jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowe łatwiejsze zasady przechodzenia pedagogów na wcześniejsze emerytury obowiązują już od 31 sierpnia. Wprowadziła je nowelizacja Karty nauczyciela z 23 sierpnia br. (DzU nr 158, poz. 1103).

Wolno zarządzać podwładnym wyłącznie przez Internet.

Nie musisz organizować zatrudnionym miejsca pracy w firmie. Zawodowe obowiązki mogą oni wykonywać w domu, a wyniki przesyłać przez Internet. Taka forma zatrudnienia to telepraca.

Więcej Rzeczpospolita.