Zasiłek opiekuńczy tylko dla jednego rodzica…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

wrz 21, 2007


Oczywiste jest, że ojciec pracujący za granicą nie może zapewnić opieki choremu potomkowi. Dlatego wtedy to matka ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Pracownica ma zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem. Jej małżonek pracuje za granicą. Musi ona złożyć wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego”, gdzie figuruje pozycja współmałżonek pracuje”. Czy mamy leszcze żądać oświadczenia, że mąż pracuje za granicą, często nielegalnie Podobną wątpliwość mamy, gdy małżonek pracuje na czarno w kraju.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje do 60 dni w roku kalendarzowym na chore dziecko do 14 lat. Tak stanowi ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Zasiłek może otrzymać rodzic zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego obowiązkowo (pracownik, członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, poborowy odbywający służbę zastępczą) lub dobrowolnie (zleceniobiorca, przedsiębiorca, osoba wykonująca pracę nakładczą, duchowny, więzień wykonujący pracę w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności).

Więcej Rzeczpospolita.