Nauczyciel na etacie z prawem do emerytury…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 21, 2007


Od 31 sierpnia nabycie prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej nie zależy od rozwiązania stosunku pracy. Wystarczy, aby do końca tego roku pedagodzy osiągnęli odpowiedni staż pracy.

Na wcześniejszą emeryturę nauczycielską mogą przejść pedagodzy, którzy:

mają 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szczególnym charakterze,

mają 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym,

rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy.

Przykład

Pan Jan K. był nauczycielem. W kwietniu br. zrezygnował z zatrudnienia i złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę. Postanowił jednak zrezygnować z emerytury i przedstawił 1 września oświadczenie o powrocie do pracy. Dyrektor załatwił je jednak odmownie, bo 1/2 wymiaru zajęć, który przysługiwał Janowi K. na dotychczasowym stanowisku, oddał nowemu pedagogowi. Dyrektor nie mógł go zatrudnić w połowie wymiaru zajęć, bo w ten sposób nie zostałyby spełnione wszystkie dotychczasowe warunki zatrudnienia. Oznacza to zatem, że pozostałe 1/2 wymiaru zajęć pracodawca powinien przeznaczyć na zatrudnienie kogoś nowego. Może także zatrudnić Jana K. w wymiarze 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, jeśli będzie on tym zainteresowany po uzyskaniu statusu emeryta.

Tak wynika z art 88 Karty nauczyciela. Ale uwaga, od 31 sierpnia obowiązuje zmieniony ust. 2a tego artykułu. Zakłada on, że prawo do wcześniejszej emerytury po 2007 r. zachowują nauczyciele, którzy do końca tego roku spełnią warunki dotyczące tylko stażu pracy (30 lub 25 lat pracy, w tym 20 lat przy tablicy). Oznacza to zatem, że samo nabycie prawa do wcześniejszej emerytury nie zależy od rozwiązania stosunku pracy. Ten musi być już zakończony przed dniem, od kiedy ZUS przyznał świadczenie. W praktyce zainteresowani wcześniejszą emeryturą składali wniosek o rozwiązanie stosunku pracy najpóźniej do 31 maja 2007 r. Chodziło o to, aby do 31 sierpnia br. (ostatni dzień roku szkolnego) upłynął okres wypowiedzenia, a dyrektorzy mogli zatrudnić od nowego roku szkolnego kolejnych nauczycieli. Nauczycielom, którzy w ten sposób zakończyli zatrudnienie, znowelizowana Karta nauczyciela (DżU nr 80, poz. 542) umożliwia teraz powrót do pracy w szkole na dotychczasowym stanowisku.

Więcej Rzeczpospolita.