Początkujący biznesmen przechodzi na pełne rozliczenia z ZUS…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

wrz 21, 2007


W sierpniu i wrześniu wielu osobom prowadzącym pozarolniczą działalność upływa dwuletni okres opłacania preferencyjnych, niskich składek na ubezpieczenia społeczne. Od tego momentu muszą już ponosić pełną odpłatność na ZUS.

A to już poważne koszty. Chodzi o indywidualnych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie firmy 25 sierpnia 2005 r. lub później. Zyskali oni prawo do opłacania znacznie niższych składek przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe, począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Odprowadzają wtedy składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to tylko prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą według przepisów o działalności gospodarczej lub innych szczególnych, w tym wspólników spółki cywilnej. Z preferencji nie skorzystają jednak ci z nich, którzy:

podczas ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed założeniem biznesu prowadzili pozarolniczą działalność,

świadczą działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy, u którego byli przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym zatrudnieni w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy i wykonywali wówczas podobne czynności.

Ponadto przywilej nie przysługuje wspólnikom spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, wspólnikom jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcom i artystom.

Więcej Rzeczpospolita.