Wyplata z zysku dla szwajcarskiej spółki…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

wrz 21, 2007


Dywidendy wypłacone firmie szwajcarskiej, która od co najmniej dwóch lat ma udziały w polskiej spółce, są w naszym kraju zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Takiej odpowiedzi udzielił w wiążącej informacji podatkowej naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego (sygn. 1472/DPC/423-39/05/PK).

Z pytaniem zwróciła się do niego działająca w Polsce spółka, której jedynym akcjonariuszem od czerwca 2000 r. jest spółka akcyjna z siedzibą w Szwajcarii. Podatniczka chciała się dowiedzieć, czy od wypłacanych zagranicznemu akcjonariuszowi dywidend powinna pobrać w Polsce podatek dochodowy od osób prawnych. Jej zdaniem nie ma takiego obowiązku, gdyż na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT wypłata taka korzysta ze zwolnienia.

Naczelnik urzędu skarbowego wyjaśnił, że co do zasady od dywidendy płaci się tzw. podatek u źródła, czyli pobierany w państwie wypłaty zysków z działalności przedsiębiorstwa. Zwolnienie, o którym wspomina we wniosku o interpretację spółka, przysługuje po łącznym spełnieniu kilku ustawowych warunków. Wypłacającym dywidendę musi być podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, dochody z dywidend muszą trafiać do spółki będącej rezydentem podatkowym innego państwa UE, podmiot taki musi posiadać nie mniej niż 10 proc. udziałów w kapitale spółki korzystającej ze zwolnienia.

Więcej Rzeczpospolita.