Nowy wzór wniosku o zwrot podatku….

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

wrz 21, 2007


Przedsiębiorcy z zagranicy, którzy ubiegają się o zwrot zapłaconego w naszym kraju podatku od towarów i usług, będą składali wnioski na nowych formularzach.

Ministerstwo Finansów przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Chodzi o zagraniczne przedsiębiorstwa, które zapłaciły w Polsce VAT zawarty w cenie kupionych tu towarów lub usług (np. paliwa) i chcą go teraz odzyskać.

Przygotowane rozporządzenie ogranicza się jedynie do zmiany wzoru wniosku. Przedsiębiorcy lub ich pełnomocnicy muszą go złożyć do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Z uzasadnienia wynika, że regulacja ma charakter techniczny i jest związana ze zmianą zasięgu terytorialnego tego urzędu, który jako jedyny w kraju rozpatruje te wnioski. W efekcie zmienił się też adres jego siedziby. Urząd mieści się dziś przy ul. Jagiellońskiej 15 (a nie przy ul. Lindleya 14) taki też adres znajdzie się na nowym wniosku.

Więcej Rzeczpospolita.