Zpchr muszą płacić za dozór…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

wrz 24, 2007Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej nie są zwolnione z opłat za dozór techniczny.

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej są zobowiązane do uiszczania opłat na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego oraz Transportowego Dozoru Technicznego. Tak wynika z najnowszego stanowiska pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

ZPChr oraz ZAZ są zwolnione z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym. Na tej podstawie zakłady te były zwalniane także z opłat za dozór techniczny.” Jednak w wyroku z 30 czerwca 2005 r. (IV CK 771/04) Sąd Najwyższy orzekł, że należności, od których zwolniony jest ZPChr, mają charakter publicznoprawny. Tymczasem opłaty za dozór techniczny mają charakter cywilnoprawny.

Więcej Gazeta Prawna.