Tłusty rok fiskusa…

Rzeczpospolita , autor: Elżbieta Glapiak , oprac.: GR

wrz 24, 2007


Na kilkanaście dodatkowych miliardów złotych z podatków liczy w tym roku resort finansów. Gdyby nie słabe wykorzystanie środków unijnych, deficyt budżetowy mógłby spaść poniżej 20 mld zł.

W projekcie przyszłorocznego budżetu państwa Ministerstwo Finansów Ujawniło, o ile wyższych wpływów z podatków spodziewa się w 2007 roku. Zdecydowanie najwięcej przekroczą plan podatki od osób fizycznych – wpływy z tego tytułu mają być wyższe o 3,4 mld zł od zakładanych. Daniny od firm mają zostać przekroczone o 1,4 mld zł, akcyza, VAT i podatek od gier zaś w sumie o 8,4 mld zł.

Daje to ponad 13 mld więcej, niż zapisano w tegorocznej ustawie.

Z korzyścią dla samorządów

Analitycy resortu tłumaczą, że wysokie wpływy z VAT i akcyzy to zasługa wyższego, niż założono, popytu krajowego. Z kolei dobra sytuacja na rynku pracy oraz wzrost aktywności gospodarczej przyczynią się do znacznego przekroczenia dochodów z podatków PIT i CIT. To oznacza też wyższe, niż pierwotnie planowano, dochody samorządów, które mają udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych! prawnych oraz lepszą sytuację, jeśli chodzi o dochody NFZ i FUS” – czytamy w uzasadnieniu ministerstwa.

Więcej Rzeczpospolita.