Dyrektorzy izb i naczelnicy urzędów pilnie poszukiwani…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

wrz 24, 2007


Minister finansów ogłosił konkurs na 14 z 16 dyrektorów Izb skarbowych oraz 15 naczelników urzędów skarbowych. Poszukiwani są teł trzej dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej.

Wbrew planom Ministerstwa Finansów nie powstanie skarbowy zasób kadrowy, który miał stanowić rezerwę kadry kierowniczej w aparacie skarbowym. To spośród osób wpisanych do tego zasobu minister finansów miał wybierać i powoływać na pięcioletnie kadencje dyrektorów i wicedyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów skarbowych. Członkami zasobu mieli się automatycznie stać wszyscy obecni dyrektorzy i wicedyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych, także ci tymczasowo pełniący te obowiązki. Z tą tylko różnicą że osoby zajmujące te stanowiska, a niebędące urzędnikami służby cywilnej, musiałyby – podobnie jak w przyszłości wszyscy nowi kandydaci do zasobu – przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne. Miałyby na to dwa lata.

Na ostatnim swoim posiedzeniu, 19 września, Sejmie rozpatrzył jednak poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych zakładającej utworzenie skarbowego zasobu kadrowego. Była wśród nich poprawka, która wprowadzała – konieczny zdaniem senatorów – warunek przejścia z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego także przez osoby niebędące urzędnikami służby cywilnej, ale pełniące obowiązki dyrektorów i wicedyrektorów izb oraz naczelników urzędów skarbowych. I to pod groźbą odwołania.

Nie ma zasobu, będzie konkurs

Niezadowolone z obrotu sprawy ministerstwo jeszcze tego samego dnia ogłosiło konkursy na czternastu dyrektorów izb skarbowych w kraju, min. w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i w Warszawie. Konkurs rozpisano również na piętnastu naczelników urzędów skarbowych i trzech dyrektorów urzędów kontroli skarbowej: w Poznaniu, Opolu i w Katowicach.

W aparacie skarbowym zawrzało.

– Ludzie są oburzeni. Rozpisano konkursy żeby na stanowiskach pozostawić osoby, które dziś są jedynie pełniącymi obowiązki – mówią Rz” urzędnicy z kilku izb skarbowych w kraju. Ich zdaniem tę hipotezę potwierdza krótki czas, w którym konkursy mają zostać rozstrzygnięte. Przykładowo nowi dyrektorzy UKS mogą być znani już 12 października, kiedy to przeprowadzony zostanie konkurs.

Więcej Rzeczpospolita.