Świadczenia dla zleceniobiorcy są opodatkowane…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Syczewska , oprac.: GR

wrz 24, 2007


Udostępnienie telefonów zleceniobiorcom to usługa, od której trzeba naliczyć VAT

Tak wynika z wy roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 28 sierpnia br. (I SA/Bk 254/07).

Spółka zawarła z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą umowy o zarządzanie, usługi handlowe i marketingowe oraz świadczenie usług doradztwa w zakresie sprzedaży towarów z jej oferty handlowej. Zgodnie z ich postanowieniami spółka udostępniła zleceniobiorcom własne składniki majątku – samochody osobowe i telefony komórkowe. Ponosiła również koszty ich podróży.

Za używanie samochodów spółka wystawiła faktury, natomiast nie obciążyła zleceniobiorców wydatkami związanymi z podróżami służbowymi i używaniem telefonów komórkowych. Wypłacone im wynagrodzenie nie było pomniejszane o wartość wykorzystanych składników majątku oraz świadczonych przy pomocy osób trzecich usług.

Urząd skarbowy stwierdził, że spółka zaniżyła podatek należny z tytułu przedmiotowych świadczeń. Zdaniem organów podatkowych udostępnianie środków pracy wynika z kodeksu pracy i jest obowiązkiem pracodawcy. Nie dotyczy to umów cywilnoprawnych, w których nie występuje podległość służbowa, lecz pełna samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Więcej Rzeczpospolita.