Budżet wyda 15 mld zł na emerytury i renty rolników…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

wrz 24, 2007


Zaledwie 8 proc. wypłacanych rolnikom świadczeń będzie w przyszłym roku pochodzić z ich składek. Resztę sfinansują podatnicy.

Wydatki administrowanego przez KRUS funduszu emerytalno-rentowego, który wypłaca osobom ubezpieczonym w Kasie emerytury, renty, zasiłki pogrzebowe, a także finansuje ich składkę zdrowotną, są zaplanowane w przyszłorocznym budżecie na kwotę 16,26 mld zł. W przyszłym roku emerytury i renty z KRUS będzie otrzymywać 1,48 mln osób.

Na emerytury, renty i zasiłki pogrzebowe KRUS przeznaczy 13,7 mld zł. Ponadto otrzyma z budżetu państwa 2,18 mld zł na sfinansowanie składki zdrowotnej osób mających do niej prawo z tego tytułu, że są rolnikami, domownikami lub świadczeniobiorcami KRUS. Rolnicy nie są bowiem tak jak pozostałe osoby zobowiązani do opłacania składki do Narodowego Funduszu Zdrowia. Robi to za nich budżet.

Prawie 92 proc. wszystkich świadczeń wypłacanych rolnikom będzie więc pochodzić nie ze składek, ale z kasy państwa. Ze składek ma wpłynąć do KRUS 1,24 mld zł. Taka relacja przychodów i wydatków to efekt tego, że rolnicy opłacają- bez względu na osiągany dochód i wielkość posiadanego gospodarstwa – składki do Kasy w tej samej, minimalnej wysokości. Obecnie wynoszą one 251 zł kwartalnie.

Więcej Gazeta Prawna.