Czy otrzymując dofinansowanie, skorzystam z ulgi…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lut 27, 2007

Jestem osobą niepełnosprawną. Otrzymałam w ubiegłym roku niewielkie dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy mogę mimo to korzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Korzystając z ulgi rehabilitacyjnej, trzeba pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z wymienionych funduszy (środków), odliczyć można jedynie różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz, 176 z późn. zm.).