Nauczyciele mogą skorzystać z emerytury w obniżonym wieku albo z emerytury niezależnej od wieku, ale od długiego stażu pracy. Osoby urodzone po 1948 roku, aby otrzymać jedną z wymienionych emerytur, muszą wymagane warunki spełnić do końca 2008 r. Ustawa wprowadzająca ten nowy termin czeka na podpis prezydenta.

Czy można złożyć wniosek po 2007 r.

Zajmuję się składaniem wniosków o emeryturę dla nauczycieli. Czytałam, że zmieniono przepisy dotyczące wydłużenia terminu składania Wniosków o emeryturę. Czy to prawda, że nauczyciele będą mogli przechodzić na emeryturę wcześniejszą (bez względu na wiek), również po 31 grudnia 2007 r.

Zmiana Karty Nauczyciela (czeka na podpis prezydenta) wydłużyła o rok, nie tyle termin składania wniosków o wcześniejszą emeryturę, co termin, do którego należy spełnić warunki do jej przyznania.

Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969, będą mieli prawo do emerytury bez względu na wiek, jeśli wymagane warunki spełnią nie później niż do 31 grudnia 2008 r. Do tej daty muszą więc posiadać 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej. W przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich okres składkowy i nieskładkowy wynosi 25 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym.

Prawo do emerytury bez względu na wiek przysługuje nauczycielom z wymienionej grupy wiekowej, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Jednym z warunków do przyznania emerytury bez względu na wiek jest również rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela albo w trybie wskazanym w przepisach. Warunek ten, jak też dotyczący złożenia wniosku o przekazanie środków z otwartego funduszu emerytalnego na rachunek budżetu państwa, mogą być spełnione po 31 grudnia 2008 r.

Więcej Gazeta Prawna.