Bezrobocie coraz mniejsze…

Gazeta Wyborcza , autor: Natalia Tarkowska , oprac.: GR

wrz 26, 2007


Przeciętny bezrobotny z województwa warmińsko-mazurskiego mieszka na wsi, nie posiada kwalifikacji zawodowych i nie ma prawa do zasiłku – wynika z raportu Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Bez zajęcie jest jednak coraz mniej osób.

Według najnowszych danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie bezrobocie w naszym regionie wciąż spada, ale i tak jest najwyższe wśród wszystkich województw w kraju – w lipcu tego roku wynosiło 19,4 proc. (w Polsce -12,2 proc). Oznacza to, że w naszym regionie bez pracy wciąż pozostaje ponad 100 tys. osób. Liczba ta – w porównaniu z czerwcem – zmniejszyła się o 1,2 proc. Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w hotelach i restauracjach. Jednak najwięcej osób na dal pracuje w przemyśle, szczególnie przy produkcji artykułów spożywczych i napojów (22,4 proc). Sporo osób zajmuje się także produkcją drewna oraz wyrobów ze słomy, wikliny i drewna (11 proc).

Najwięcej bezrobotnych jest w powiatach położonych w północnej część i województwa – braniewskim (32,6 proc), bartoszyckim (31,1), lidzbarskim (29,7) oraz węgorzewskim (29,3). Stopa bezrobocia niższa od przeciętnej występuje w powiatach: olsztyńskim (192 proc), oleckim (18,6) i iławskim (16,4) oraz w dwóch głównych miastach regionu: Olsztynie (5,1) i Elblągu (14,7).

Wśród bezrobotnych przeważają osoby, które już pracowały, ale bez już od dłuższego czasu są bez zatrudnienia oraz kobiety ze wsi. Zdecydowana większość bezrobotnych (81,4 proc.) nie ma już prawa do zasiłku. Co trzecia osoba nie posiada też kwalifikacji zawodowych.

Więcej Gazeta Wyborcza.