Dobry klimat do inwestowania…

Rzeczpospolita , autor: Iwona Trusewicz , oprac.: GR

wrz. 26, 2007


Szczególną rolę w przyciąganiu inwestorów do Elbląga odgrywa Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zajmuje ona obszar 524 hektarów. W 2006 roku wydano dziesięć zezwoleń na rozpoczęcie działalności w strefie.

Dwa z nich otrzymały firmy w elbląskiej podstrefie WMSSE. Były to: Wójcik Fabryka Mebli (firma już rozpoczęła produkcję i zatrudnia 350 osób) oraz przedsiębiorstwo Janmor-Stocznia Jachtowa, które przygotowuje się do inwestycji i docelowo da pracę około 100 osobom. W 2007 roku pozwolenie na działalność w elbląskiej podstrefie otrzymały dwa”następne przedsiębiorstwa: szwedzka Advance Cosmetic Technology, która docelowo ma zatrudniać ok. 40 pracowników, i firma transportowa z kapitałem włoskim, w której pracę znajdzie kilkanaście osób.

Z powodu wyczerpania terenów elbląskiej podstrefy, która zajmuje 18,7 ha, władze miasta podjęły starania o poszerzenie jej obszaru o kolejne 28,8 ha po byłym poligonie Modrzewina Południe. Obejmą one część terenów powstającego Elbląskiego Parku Technologicznego.

Oprócz wspomnianych już inwestycji w strefie w mieście lokują się także inne przedsiębiorstwa. We wrześniu rozpocznie działalność firma windykacyjną BEST, która początkowo zatrudni ponad 90 osób, a docelowo ok. 300, w tym również osoby niepełnosprawne. Budowana jest nowoczesna odlewnia. Przygotowywane są również umowy, dzięki którym zagospodarowana zostanie Góra Chrobrego. Powstanie tam wyciąg narciarski wraz z infrastrukturą. Będzie to pierwszy element Europarku – miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców i turystów.

Współpraca z uczelniami

Dzięki współpracy ze szkołami wyższymi samorząd elbląski realizuje długookresową politykę tworzenia podstaw rozwoju przedsiębiorczości opartej na nowoczesnych technologiach i wdrażającej ideę społeczeństwa informacyjnego.

W styczniu 2007 r. uruchomiony został Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych w ramach projektu dofinansowanego ze środków programu Phare ESC 2003. Stwarza on absolwentom Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ możliwość podejmowania działalności gospodarczej w bardzo dogodnym otoczeniu – w 35 pomieszczeniach kompleksowo wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie, przy dobrze zorganizowanej obsłudze logistycznej i prawnej, na preferencyjnych warunkach finansowych.

Kolejnym etapem tworzenia podstaw rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego są działania związane z przygotowywaniem procesu uruchomienia Elbląskiego Parku Technologicznego na terenie byłego poligonu Modrzewina.

Technologie w parku

Elbląski park powstanie na powierzchni 77 ha będącej atrakcyjną częścią Wysoczyzny Elbląskiej pozostającej w granicach miasta. Inwestycja ta będzie prowadzona przy zachowaniu istniejących walorów. przyrodniczych i ekologicznych terenu. Roboty nie zmienią m.in. ukształtowania, wielkości drzewostanu oraz liczby oczek wodnych.

Obszar Elbląskiego Parku Technologicznego zostanie podzielony napięć subparków. Na jego terenie znajdzie się centrum biznesu, nauki i logistyki zajmujące się kompleksową obsługą inwestorów prowadzących działalność w parku. Docelowe zatrudnienie sięgnie tutaj około trzech tysięcy osób.

Na początek przewidziane są budowa obiektu o powierzchni użytkowej 4873 mkw. wraz z wyposażeniem
i infrastrukturą służącą centrum biznesu, rozwoju i innowacji, a także stworzenie infrastruktury towarzyszącej i technicznej oraz kompleksowe uzbrojenie terenu. Do tego dochodzi budowa dróg o długości 3,2 km wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja wpisana już na listę projektów będzie realizowana w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski wschodniej” na lata 2007 – 2013. Budowa obiektu rozpocznie się w przyszłym roku. Szacunkowe koszty projektu sięgają 53,6 mln zł.

Więcej Rzeczpospolita.