Odsetki od emerytury zmobilizują ZUS…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

wrz 26, 2007


Procesy z ZUS o emeryturę lub rentę trwają nawet kilka lat. Teraz zainteresowany będzie mógł żądać za ten czas wysokich odsetek.

Kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ZUS musi zapłacić odsetki za czas trwania procesu, który w końcu przyniósł rozstrzygnięcie korzystne dla rencisty.

– Do tej pory ZUS uznawał, że jest zwolniony z wypłaty odsetek aż do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie o emeryturę lub rentę – mówi dr Krzysztof Ślebzak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wyrok TK przesądza o odpowiedzialności ZUS za swoje błędy. Ich konsekwencje nie będą przerzucane na ubezpieczonych

Jego zdaniem warto sobie przypomnieć moment wprowadzenia do ustawy o emeryturach i rentach art 118 ust la. Ten przepis miał ograniczyć odpowiedzialność ZUS za zaległości w wypłacie świadczeń. Znalazł się w ustawie z 1 lipca 2004 r. i był częścią tzw. planu Hausnera. Jak jednak uznał Trybunał, ZUS nie może być lepiej traktowany niż inne instytucje państwowe, z urzędami skarbowymi na czele, które ponoszą odpowiedzialność za swoje błędne decyzje.

– Odsetki wynoszą obecnie 11,5 proc w skali roku – mówi adwokat Piotr Gujski. Ich wysokość rośnie wraz z narastaniem zaległych świadczeń.

Z danych jakie uzyskaliśmy z ZUS, wynika, że co roku przekazuje on do sądów kilkaset tysięcy odwołań od swoich decyzji. Ostatnio było to 121 tys. w 2005 r. i 172 tys. w zeszłym roku. Z tego sądy przyznawały rację ubezpieczonym w około 1/3 spraw (47 tys. w 2005 r. i 32 tys. w 2006 r).

– Nowe zasady, w myśl których za czas procesu przysługują odsetki, mają zastosowanie w razie dochodzenia prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej oraz zasiłku pogrzebowego – mówi Anna Misiak z kancelarii MDDP. – Istotne stanie się jednak ustalenie, która strona przyczyniła się do opóźnienia w przyznaniu świadczenia.

Więcej Rzeczpospolita.