ABC podatku dochodowego osoby fizycznej…

Gazeta Prawna , autor: AUTOR NIEZNANY , oprac.: GR

wrz 26, 2007


Jak korzystać z karty podatkowej

Zyski z prowadzenia rodzinnego biznesu są uzależnione od formy opodatkowania. Można by sądzić, że najkorzystniejsze są formy najprostsze – karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ich plusy to brak obowiązków ewidencyjnych lub ewidencja uproszczona, stosunkowo niskie stawki podatku.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

usługową lub wytwórczo-usługową,

gastronomiczną,

w zakresie usług transportowych,

w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,

w wolnych zawodach,

polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i usług weterynaryjnych,

w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,

w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Karta podatkowa na wniosek

Podatnicy podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, zgłoszą prowadzenie działalności uprawnionej do opodatkowania w formie karty (wymienionej w tabelach stanowiących załącznik do ustawy), przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne, sami (lub ich małżonek) nie prowadzą, poza uprawniającymi do opodatkowania z karty, pozarolniczej działalności gospodarczej w innej formie oraz nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

UWAGA USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Do usług specjalistycznych należą czynności oraz prace, które należą do innego niż zgłoszony przez podatnika zakres działalności, ale są niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi

Wniosek o zastosowanie karty podatkowej podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

Więcej Gazeta Prawna.