Niewielu niepełnosprawnych chce pracować

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

wrz 27, 2007


Ponad 90 proc. niepracujących niepełnosprawnych nie jest gotowych lub zainteresowanych podjęciem pracy. Przyczynia się do tego m.in. system świadczeń społecznych.

Tylko 5 proc. osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, które nie pracują, jest z.arejestrowanych jako bezrobotni. Pozostali, czyli 1,77 mln osób, nie szuka pracy. Dlatego wskaźnik aktywności zawodowej niepełnosprawnych (tych, którzy pracują i są zarejestrowani jako bezrobotni) jest w Polsce trzykrotnie niższy od osiąganego przez osoby pełnosprawne.

To wyniki raportu Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, przygotowanego przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jak obliczają jego autorzy, w 2006 roku renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymywało 2,1 mln osób, a kosztowało to 2,1 PKB, czyli około 22 mld zł.

– Niepełnosprawni boją się, że jeśli podejmą pracę, mogą zostać uznani za zdolnych do niej i stracić renty -tłumaczy bierność zawodową tych osób.

ZATRUDNIENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zatrudnienie niepełnosprawnych na otwartym rynku wzrośnie, jeśli:

1 Pracujący niepełnosprawni otrzymają specjalne świadczenie

2 W pierwszych latach pracy niepełnosprawni będą mieć zagwarantowane prawo do renty

3 Ułatwiony zostanie takim osobom dostęp do edukacji, a zwłaszcza do kształcenia ustawicznego

4 Powstanie profesjonalne doradztwo zawodowe dla niepełnosprawnych

5 Przepisy dotyczące zatrudniania takich osób będą mniej skomplikowane

Więcej Gazeta Prawna.