Jak wyliczyć wysokość emerytury i renty powypadkowej…

Tygodnik Ostrołęcki , autor: M.b. , oprac.: GR

lut 27, 2007

Najkorzystniejszy wariant świadczeń

– Za pośrednictwem Tygodnika chciałbym zapytać ZUS, jak wylicza się emeryturę, a jak rentę powypadkową Wysokość renty powypadkowej w 1990 roku miałem obliczoną z moich zarobków w wysokości 122,18 proc. średniej krajowej. W 2006 roku w styczniu ukończyłem 60 lat i przeszedłem na emeryturę. Mam 24 lata pracy w warunkach uciążliwych i dwa lata w gospodarstwie rolnym. Nie wiem, jakim prawem emeryturę wyliczono mi ze stopy bazowej z roku 1996, tj. 669,94 zł. Od roku 2004 kwota bazowa zmieniła się i wynosi 1903,08 zł. Myślę, że moja emerytura powinna być naliczona ze stopy obowiązującej w dniu przejścia na emeryturę – twierdzi mężczyzna.

O wyjaśnienie jego wątpliwości poprosiliśmy Barbarę Smardzewską-Czmiel, rzeczniczkę prasową Oddziału ZUS w Płocku: – Zasady naliczania emerytur i rent są jednolite dla wszystkich świadczeń. Obowiązujące uregulowania prawne zachowują gwarancję najniższego świadczenia, a mianowicie wysokość renty z tytułu wypadku nie może być niższa niż 120 proc. odpowiedniej renty najniższej. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z kolejnych dziesięciu lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę.

Podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do renty stanowi: podstawa wymiaru renty – w wysokości uwzględniającej kolejne rewaloryzacje lub podstawa wymiaru ustalona na nowo. Niewątpliwie organ rentowy ustalający czytelnikowi wysokość emerytury przyjął korzystniejszy finansowo wariant i wyliczył świadczenie emerytalne od podstawy wymiaru renty.