Czy czartoryscy zrzekną się vitalii…

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: Robert Domżał , oprac.: GR

wrz 28, 2007


Niepełnosprawni z gminy szukają lokalu, by zorganizować Zakład Aktywizacji Zawodowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej, które mają swoją siedzibę w Dopiewcu, chcą rozwinąć działalność. Na przeszkodzie stoi jednak brak większych pomieszczeń. W obecnej siedzibie jest za ciasno.

– Planujemy stworzyć Zakład Aktywizacji Zawodowej, w którym można zatrudnić pięćdziesiąt osób niepełnosprawnych. Dla niejednej takiej osoby byłoby to pierwsze miejsce pracy. W projekcie przewidujemy zajęcia z ogrodnictwa, zakładania i utrzymywania zieleni przydomowej i miejskiej. Udostępnienie budynku pozwoliłoby rozpocząć działalność gastronomiczną, a nawet hotelową. Mamy możliwość pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie działalności z Urzędu Marszałkowskiego – mówi Bogdan Maćkowiak, prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dopiewcu.

Stowarzyszenie WTZ oglądało już budynek w Konarzewie. To gmach byłego ośrodka kultury PGR Konarzewo, w którym przez lata był hotel i restauracja Vitalia”.

Budynkiem administruje obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych, dlatego prezes WTZ złożył do agencji wniosek o jego przekazanie. Było to we wrześniu ubiegłego roku.

– Warsztaty Terapii Zajęciowej są organizacją pożytku publicznego. Mogą więc składać wnioski o przekazanie im nieruchomości, ale za pośrednictwem Ministerstwa Skarbu.

Więcej Głos Wielkopolski.