Dotkliwy brak pracowników…

Rzeczpospolita , autor: Elżbieta Glapiak , oprac.: GR

wrz 28, 2007


Bank Światowy ocenił gospodarki nowych członków Unii Europejskiej

Nowe kraje członkowskie UE nadal notują szybki wzrost gospodarczy. Coraz większym problemem staje się dla nich jednak brak wykwalifikowanych pracowników

Najnowszy raport ekonomiczny Banku Światowego dotyczący gospodarek dziesięciu nowych członków Wspólnoty nie jest już tak optymistyczny jak poprzednie.

Wynika z niego wprawdzie, że PKB nadal rośnie szybko, jednak warunki na międzynarodowych rynkach finansowych nie są już tak korzystne jak na początku roku. Wcześniej rysy pojawiły się w przypadku Węgier, teraz symptomy przegrzania gospodarki zaczynają się pojawiać na Łotwie.

Raport zwraca uwagę na fakt, że testem stopnia podatności krajów 10″ na zawirowania zewnętrzne będzie kryzys na amerykańskim rynku nieruchomości i obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

. Autorzy raportu uważają, że duże ryzyko dla gospodarek nowych członków UE niesie zaostrzenie Warunków kredytowania. W ich efekcie osłabnie wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych, co wiązać się będzie z negatywnymi konsekwencjami dla rynków wschodzących.

Niepokojąca jest też możliwość pogłębienia się kryzysu finansowego i, co za tym idzie, pojawienia się trudności w dostępie do finansowania zewnętrznego. To z kole

grozi dużymi deficytami na rachunku obrotów bieżących 10″ państw UE.

– Upłynie trochę czasu, zanim będzie można w pełni ocenić skutki zaburzeń na rynkach finansowych; w chwili obecnej wydaje się, że kraje 10″ wyszły z zawirowań obronną ręką – mówił na wczorajszej konferencji Ron Hood, główny ekonomista Banku Światowego.

Więcej Rzeczpospolita.