Kiedy wcześniejsza emerytura dla nauczyciela…

Rzeczpospolita , autor: Dorota Igielska , oprac.: GR

wrz 28, 2007


Mam 30 lat stażu pracy, a w ty m 25 lat przy szkolnej tablicy. Na wcześniejszą emeryturę zamierzam przejść dopiero za pięć lat. Czy wtedy warunki naliczania emerytury będą podobne do tych w bieżącym roku. Czy stracę na wysokości emerytury, nie przechodząc na nią teraz.

Jeśli czytelniczka złoży wniosek o wcześniejszą emeryturę dla nauczyciela w przyszłym roku lub za pięć lat, to ZUS naliczy ją według zasad, które obowiązują obecnie, czyli w 2007 r. Emerytura będzie składała się z dwóch składników:

24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku,

części będącej wynikiem relacji stażu pracy do podstawy wymiaru.

Ta ostatnia zależy od wysokości zarobków. Jeśli chodzi natomiast o staż pracy, to zwiększą się okresy składkowe o pięć lat, bo czytelniczka będzie pracowała o pięć lat dłużej. Nie ma zatem powodów do obaw, że za pięć lat emerytura przysługująca na podstawie art. 88 Karty nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982 r., DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) będzie liczona według innych zasad wymiaru świadczenia niż przedstawione i teraz obowiązujące.

Kiedy złożyć wniosek

Czy wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury dla nauczyciela muszę złożyć już teraz, mimo że na nią nie przechodzę.

Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli czytelniczka ma wymagany do m mg% przyznania emerytury 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy IIC nauczycielskiej, to wniosek o świadczenie może złożyć w 2007 r. albo w latach następnych. Nawet gdy złoży wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury teraz, to i tak ZUS rozpatrzy go negatywnie. A to dlatego, że czytelniczka nie rozwiązała stosunku pracy. Ten natomiast trzeba rozwiązać wtedy, gdy zapadnie decyzja o przejściu na emeryturę.

Mam 30 lat pracy nauczycielskiej i mogę przejść na wcześniejszą emeryturę. Wstrzymuję się jednak z tą decyzją. A co się stanie, jeśli nie podejmę jej do końca 2007 r. Czy będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę z art. 88 Karty nauczyciela w następnych latach

Jeżeli czytelniczka do końca 2007 r. nabędzie prawo do Aj* tg wcześniejszej emerytury, to będzie mogła z niej skorzystać w następnych latach. Różnica j est taka, że nabycie prawa do wcześniejszej emerytury oznacza, że spełniając warunki dotyczące ogólnego stażu pracy i stażu pracy nauczycielskiej, nie musi rozwiązywać stosunku pracy do 31 grudnia 2007 r. Może to uczynić w latach następnych. Zakończenie zatrudnienia (rozwiązanie stosunku pracy) jest niezbędne natomiast do tego, aby uzyskać pozytywną decyzję emerytalną i faktycznie przejść na to świadczenie.

Więcej Rzeczpospolita.