Kara umorzona, podatek do zapłaty…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

paź 1, 2007


Kwota umorzonej kary za usunięcie drzew bez zezwolenia oraz odsetek za zwłoką stanowi realne przysporzenie majątkowe podatnika. Jest więc przychodem, od którego należy zapłacić podatek dochodowy

Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Swoją decyzją (nr PB I-3/4117/TN-47/US/07/FM) utrzymał w mocy postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim.

W tej sprawie prezydent Piotrkowa Trybunalskiego wyraził zgodę na umorzenie 140 tys. zł kary (wraz z odsetkami) za usunięcie czterech drzew rosnących na działce będącej własnością podatnika. Urząd miasta wystawił mu więc PIT-8C informujący o przychodzie z tytułu umorzenia kary wraz z odsetkami w wysokości 155 52.5 zł.

W opinii zainteresowanego umorzenie kary nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bo nie było przysporzenia majątkowego. Innego zdania były jednak organy fiskusa. Dyrektor izby uznał, że opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych, które numeratywnie wymieniono w katalogu zwolnień przedmiotowych.

Katalog zaś przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, ma – zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy – charakter otwarty. Znaczy to, że do tej kategorii można zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost we wspomnianym art. 20 ust. 1 ustawy.

Więcej Rzeczpospolita.