Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza dzisiaj starsze osoby, które chcą uzyskać porady ekspertów. Pomogą oni wypełniać wnioski i przeliczać świadczenia

Pierwszy dzień października, ustanowiony przez ONZ Dniem Seniora, zostanie w szczególny sposób uczczony przez ZUS.

– Międzynarodowy Dzień Osób Starszych skłania do zwrócenia szczególnej uwagi na ich problemy, zwłaszcza że stanowią oni znaczną część naszych klientów – mówi Paweł Wypych, prezes ZUS. – W Polsce ich liczbę szacuje się na ponad 5 milionów. Dzień Seniora w ZUS to szeroko zakrojona ogólnopolska akcja informacyjna. Będzie okazją do uzyskania informacji i porozmawiania z ekspertami zakładu.

Podczas Dnia Seniora specjaliści z ZUS udzielą informacji dotyczących m.in. zasad wypełniania oraz kompletowania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe. Pytania kierowane do ZUS dotyczą najczęściej likwidacji starego portfela. Po zmianach uchwalonych ostatnio przez Sejm zostanie ona znacznie przyspieszona i nastąpi jednorazowo w przyszłym roku. Emeryci często pytają także o możliwość zmiany kwoty bazowej, która była podstawą obliczenia ich świadczenia przed laty. Pojawiają się również pytania dotyczące ponownego przeliczenia świadczeń, zasady przechodzenia z renty na emeryturę, a także przychodu, jaki mogą dodatkowo uzyskać pobierający świadczenia z ZUS.

Więcej Rzeczpospolita.