Przedsiębiorcy najczęściej sprowadzała samochody z państw unijnych (Niemiec, niekiedy z krajów Beneluksu). Wtedy co do zasady dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT).

Jego definicja jest dość skomplikowana – to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Poza tym nabywcą towarów jest podatnik VAT (polski lub obcy), a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, albo osoba prawna niebędąca podatnikiem.

Podatnikiem VAT (polskim lub obcym) powinien być też sprzedawca.

Jeśli zatem samochód nabywa polska firma, jest on sprowadzany z innego państwa członkowskiego, a sprzedawca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej (czyli podatnikiem VAT w swoim kraju),
to wówczas zwykle dochodzi do WNT. Nie ma w tym wypadku znaczenia, czy auto jest nowe, czy używane.

„Przykład

Polska firma kupiła trzy używane samochody od niemieckiego sprzedawcy, będącego podatnikiem od wartości dodanej. Były one używane w firmie sprzedawcy. Ponieważ zostały sprowadzone do Polski, wystąpiło WNT.

Kiedy zapłacić…

W przypadku WNT specyficzny jest sposób deklarowania i zapłaty VAT Z art 103 ust 3 i 4 ustawy o VAT wynika bowiem, że podatnicy VAT składający deklarację VAT-7 (VAT–7K), gdy nabywany pojazd ma być zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest tu użytkowany, muszą obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Tak więc podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu nie staje się częścią miesięcznego (kwartalnego) zobowiązania, lecz powinien być bezpośrednio zapłacony na rachunek urzędu skarbowego.

Przykład

Polska firma kupiła samochód (WNT). Obowiązek podatkowy – na podstawie wystawionej przez sprzedawcę faktury – powstał 15 września. Do 29 września firma powinna zapłacić podatek bezpośrednio do urzędu.

…i jak zadeklarować

Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu wykazuje się także w szczególny sposób w deklaracji podatkowej. Wypełniając deklarację VAT-7:

w polu 31 należy wykazać także podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.

w polu 37 trzeba wpisać wpłacony do urzędu skarbowego podatek od tej transakcji.

W efekcie zapłacony podatek należny jest odejmowany od miesięcznego zobowiązania podatkowego.

WNT powinno być udokumentowane fakturą wewnętrzną.

Więcej Rzeczpospolita.