O odliczeniu decyduje cel wydatku…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

paź 1, 2007


W razie straty w towarach nie mamy obowiązku korekty odliczonego VAT

Jeśli przedsiębiorca kupił towary po to, aby je sprzedać, to może odliczyć podatek VAT. Nawet jeśli zostały zniszczone albo skradzione

O prawie do odliczenia decyduje bowiem przeznaczenie towarów w momencie zakupu. Większość urzędów się na to zgadza.

Kupione w celach handlowych

Podstawowa zasada, o której mówi art. 86 ust. i ustawy o VAT, brzmi: podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia, jeśli kupione towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Sprawa wydaje się więc prosta -jeśli sprzedaż jest opodatkowana, handlowiec odlicza VAT z faktury.

Co jednak zrobić, jeśli towar się zniszczy albo zostanie skradziony Wtedy już nie będzie wykorzystany do czynności opodatkowanych. Ale podatnik kupił go po to, aby sprzedać, i ten zamiar w momencie transakcji powinien decydować o prawie do odliczenia. Nie nabywa przecież towarów, aby je zniszczyć albo w inny sposób stracić.

Niedobory podczas inwentaryzacji

Co na to urzędy Spójrzmy na sprawę rozpatrywaną przez Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w interpretacji z 27 kwietnia br. (ZD-1MA3-35-12/07). O rozliczenie pytała spółka handlująca żywnością, napojami i papierosami. Kilka razy w roku przeprowadza inwentaryzację i wykazuje niedobory. Czy musi skorygować podatek naliczony przy zakupie straconych towarów Nie. Urząd podkreślił, że przesłanką do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT jest to, aby zakup związany był z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Ustawa o VAT uzależnia bowiem prawo do odliczenia od faktycznego poniesienia wydatku na firmowe zakupy.

Także Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu w interpretacji z 15 listopada 2006 r. (1A73/WV0/ 443/700/141/2006/AN) wyraźnie stwierdził: Określając prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, należy mieć na względzie przeznaczenie zakupionego towaru czy usługi w momencie zakupu. Fakt późniejszego wystąpienia zdarzenia losowego, jakim jest kradzież lub zniszczenie towaru, nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tego towaru”.

Więcej Rzeczpospolita.