Będzie łatwiej pomagać bezrobotnym i niepełnosprawnym…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

paź 2, 2007


Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym wywołała wiele wątpliwości. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało więc komentarz do tej noweli

W tej chwili działa 50 centrów integracji społecznej, które zajmują się przywracaniem do aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, zarówno młodych, które nie potrafią znaleźć sobie miejsca na rynku pracy, jak i tych, które straciły zatrudnienie.

Aby centra spełniły swoją rolę, powinny funkcjonować w każdym z 379 powiatów. Do zakładania nowych ma zachęcić nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która weszła w życie 14 lipca (DzU nr 115, poz. 793). Przede wszystkim uproszczono w niej procedurę uzyskiwania dotacji przez przedsiębiorców decydujących się na zatrudnienie osób, które zakończyły właśnie kursy zawodowe w CIS. Wzrosła także dotacja dla takiego pracodawcy.

By zachęcić bezrobotnych do odbywania tych szkoleń, podniesiono wysokość świadczenia integracyjnego wypłacanego podczas kursu. Bezrobotni będą także w tym czasie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym.

Więcej Rzeczpospolita.