Zwrot wydatków jest usługą i musi być opodatkowany…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

paź 2, 2007


Jeżeli właściciel gruntu zwraca dzierżawcy wydatki poniesione na budową budynków gospodarczych, to powinien zapłacić VAT

Takie stanowisko zajął naczelnik urzędu skarbowego w Warszawie w interpretacji (nr i47i/NTRi/443-238/06/AW) wydanej dzierżawcy działki, który wybudował na niej na swój koszt obiekty wykorzystywane do działalności gospodarczej. Gdy ją zlikwidował, umowa dzierżawy została rozwiązana, a grunt z budynkami przekazany właścicielowi, który zwrócił dzierżawcy poczynione przez niego nakłady.

Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że od czynności tej trzeba zapłacić podatek. Przypomniał, że w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług w Polsce. Według art. 7 ust. 1 tej ustawy przez dostawę rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Do towarów zaś należą m.in. budynki i budowle, a także grunty.

Więcej Rzeczpospolita.