Nadpłacona chorobówka w raportach miesięcznych…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

paź 3, 2007


Zawyżone przez pomyłkę wynagrodzenie chorobowe rozliczamy w raportach za ten miesiąc, kiedy odzyskaliśmy nienależną kwotę.

Zajmuję się wynagrodzeniami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zorientowałam się, że jeden z pracowników, przebywający w styczniu br. na zwolnieniu lekarskim, przez kilka dni ma ten okres zaznaczony w naszym programie płacowym jako urlop wypoczynkowy. W związku z tym został za niego wysłany błędny raport miesięczny ZUS RCA. Jak go skorygować – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.

Za czas zwolnienia lekarskiego w styczniu zatrudniony powinien dostać wynagrodzenie ze środków zakładu. Przysługuje ono bowiem za pierwsze 33 niedyspozycji zdrowotnej w roku kalendarzowym. Jest wyższe od pensji za pracę; wynosi bowiem 80 proc. średniej płacy pracownika z 12 miesięcy, pomniejszonej jeszcze o 18,71 proc. Pracownik otrzymał zatem w styczniu zawyżone wynagrodzenie chorobowe, od którego pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kwestię dokonywania potrąceń z wynagrodzeń reguluje kodeks pracy. Wolno według niego odliczyć w pełnej wysokości – zgodnie z art. 87 § 7 kodeksu – kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który zatrudniony nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Nie jest przy tym potrzebna jego zgoda. Inne potrącenia są dopuszczalne tylko za jego akceptacją. W opisanej sytuacji pracownik musi więc wyrazić zgo na zabranie mu nadpłaconych pieniędzy. Mamy bowiem do czynienia z absencją chorobową, za którą należy się wynagrodzenie z art. 92 kodeksu.

Więcej Rzeczpospolita.