Umowa pożyczki sprzed 1 stycznia bez podatku…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

paź 3, 2007


Pożyczka udzielona spółce przez jej wspólnika lub akcjonariusza przed 1 stycznia 2007 r. jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), choć przelew gotówki nastąpił już po 1 stycznia.

Tak uznał naczelnik łódzkiego urzędu skarbowego. W interpretacji z 4 września 2007 r. (nr ŁUS-IV–436/10/07/RWB) potwierdził stanowisko podatnika. Spółka kapitałowa chciała wiedzieć, czy umowa pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika przed 1 stycznia 2007 r. będzie wolna od PCC, gdy przelew pieniędzy nastąpił w 2007 r. Umowa została zawarta w 2006 r., a więc w okresie, kiedy pożyczki udzielone spółce przez jej wspólnika były zwolnione od podatku. Jedynie wydanie jej przedmiotu nastąpiło w 2007 r. Umowa ta jest więc zwolniona od PCC na podstawie art. 9 pkt 10 lit. h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z 2005 r., nr 141, poz. 1178 ze zm.).

Więcej Rzeczpospolita.