Pacjent może domagać się odszkodowania…

Gazeta Prawna , autor: Dominika Sikora , oprac.: GR

paź 3, 2007


Jeżeli wskutek ewakuacji szpitala pacjent uważa, że jego stan zdrowia uległ pogorszeniu, może domagać się przed sądem od strajkującego szpitala rekompensaty finansowej.

Pacjent, który uważa, że jego prawo do opieki medycznej zostało naruszone, może dochodzić swoich roszczeń zarówno przed sądem cywilnym, lekarskim i karnym. Zdecydowanie najwięcej spraw toczy się przed sądami cywilnymi, ponieważ tam pacjent ma szanse na uzyskanie, w zależności od doznanego uszczerbku na zdrowiu, odszkodowania finansowego.

Jednak jak twierdzi radca prawny Jolanta Budzowska z Kancelarii Prawnej BudzowskaFiutowski i Partnerzy Radcy Prawni, pacjent musi wykazać, że pogorszenie stanu zdrowia powstało wskutek ewakuacji szpitala lub w związku z przedłużeniem czasu uzyskania pomocy medycznej.

– Należy mieć jednak świadomość, że to pokrzywdzony musi wykazać związek między pogorszeniem stanu zdrowia a zwłoką w udzieleniu mu niezbędnej pomocy medycznej -podkreśla Jolanta Budzowska.

Więcej Gazeta Prawna.