Obowiązkowa wpłata na pfron w księgach rachunkowych…

GAZETA PODATKOWA , autor: A.b , oprac.: GR

paź 4, 2007


Jak ująć w księgach rachunkowych obowiązkową wpłatę na PFRON – czy w dacie wypłaty wynagrodzenia pracownikom, czy w dacie faktycznej zapłaty !

Ujęcie w księgach rachunkowych obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie ma żadnego powiązania z wypłatą wynagrodzenia pracownikom.

Zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr /6, poz. 694 ze zm.) w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty dotyczące danego okresu. Dodatkowo przepis art. 20 tej ustawy stanowi, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Należy wskazać, że wpłaty na PFRON, wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze żm.), nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wynika to wprost odpowiednio z aift. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o pdop – Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm. oraz art. 23 ust. 1 pkt 29 ustawy o pdof– Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zatem koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych będą różnić się od kosztów bilansowych. Jednostka w celu prawidłowego określenia wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości podatku (dla celów podatkowych) może zastosować do konta 40 Koszty według rodzajów” odpowiednią analitykę, np. Podatki i opłaty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – PFRON”.

Więcej Gazeta Podatkowa.