Rolnik może ubezpieczyć się w ZUS albo KRUS…

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

paź 4, 2007


Rolnik, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i podlega ubezpieczeniu rolniczemu, musi opłacić składkę w podwójnej wysokości. Za czwarty kwartał musi wpłacić do KRUS 502 zł.

Składki na ubezpieczenie rolnicze są dużo niższe niż składki płacone do ZUS-u z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania umowy zlecenia czy o pracę. Wobec tego rolnik, który opłaca składki w KRUS, ponosi dużo niższe koszty niż osoba nieobjęta systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego, która podlega ubezpieczeniom społecznym i składki opłaca samodzielnie do ZUS-u (jako osoba prowadząca działalność) lub składki te są za nią opłacane przez płatnika (np. przez pracodawcę za pracownika).

Z uwagi na powyższe wiele osób zastanawia się nad możliwością podlegania ubezpieczeniu rolniczemu i zwolnieniu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Poniżej przedstawiamy zasady podlegania ubezpieczeniom, gdy rolnik zakłada firmę, podpisuje umowę o pracę albo zlecenia.

Rolnik prowadzący działalność

Rolnik lub domownik, który podlegając w pełnym zakresie ubezpieczeniu rolniczemu nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,

jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuję w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej jednego ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,

nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza tzw. rocznej kwoty granicznej, wynosi ona: w 2004 r. – 2528 zł, w 2005 r. – 2604 zł, -w 2006r.-2643 zł).

Więcej Gazeta Prawna.